RSPO-certifierad palmolja

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) är en organisation av palmoljeproducenter, raffinaderier, distributörer och återförsäljare som bidrar till hållbar och ansvarsfull palmoljeproduktion.

Malviala Ab har förbundit sig att använda ansvarsfullt producerad palmolja i alla sina bagerier. Från och med början av 2016 använder vi i alla våra råvaror endast RSPO-certifierad, hållbart producerad palmolja med lättare spårbarhet. På hösten 2017 beviljades RSPO SG-certifikatet till alla fyra Malviala Ab bagerier.

Mer information på www.rspo.org

RSPO SG -certifikat
Läs mer»