Kvalitet

Livsmedelssäkerhet

Alla fabriker inom Malviala Ab följer gemensamma livsmedelssäkerhetsprinciper.

”Vi bakar välsmakande traditionella produkter som faller konsumenterna i smaken. Hemligheten bakom den äkta smaken är fina råvaror och våra recept som utvecklats med kärlek.”

Därför ställer vi höga krav på vår egen verksamhet och våra leverantörer. Vi väljer råvaruleverantörerna noga och förutsätter att de, och andra företag som är en del av produktionskedjan, kvalitetssäkrar sin egen verksamhet och kan bevisa det.

Genom kontinuerlig uppföljning och kommunikation med våra intressenter samt genom att följa lagstadgade krav säkerställer vi nöjda kunder samt högkvalitativa och säkra produkter. Vi utför regelbundna utvärderingar av verksamheten och ledningen för att säkerställa att vi följer våra gemensamma avtal. Det är viktigt att alla anställda är medvetna om vad som förväntas av dem för att vi ska kunna uppnå våra gemensamma mål.”