Laatu

Elintarviketurvallisuuspolitiikka

Malviala Oy:ssä noudatetaan ryhmän yhteistä elintarviketurvallisuuspolitiikkaa.

”Leivomme hyvää makua ja perinteitä kunnioittaen tuotteita, jotka sopivat kuluttajien suuhun. 

Tämän varmistamiseksi kiinnitämme erityistä huomiota omaan toimintaamme, tavarantoimittajiimme sekä asiakasvaatimuksiin. Raaka-ainetoimittajamme valitaan huolella ja edellytämme heiltä, sekä muilta toimitusketjuun osallistuvilta yrityksiltä, oman toimintansa laadun varmistamista ja osoitusta siitä.

Varmistamme asiakastyytyväisyyttä ja tuotteiden laadukkuutta ja turvallisuutta jatkuvalla parantamisella, seurannalla ja sidosryhmäviestinnällä sekä lakisääteisiä vaatimuksia noudattamalla. Suoritamme säännöllisiä oman toiminnan arviointeja sekä johdon katselmointeja, varmistaaksemme, että toimimme niin kuin on yhteisesti sovittu. Panostamme mm. koulutuksilla  siihen, että henkilökunta tietää, mitä häneltä odotetaan yhteisten päämääriemme saavuttamiseksi.”